MIN AMBITION – DITT HÅLLBARA LIV
2024

Yoga

Yoga är en flera tusen år gammal filosofi från Indien som ser kroppen och sinnet som en helhet, människan som en biologisk varelse och hur allt  hänger ihop i universum. Genom kroppspositioner, andning, meditation, vegetarisk kost och filosofiskt tänkande så stärks kropp och sinne och bidrar till välmående. Det är yoga.

Coaching

Genom coachens inkännande och effektiva frågor enligt en särskild metod hittar klienten sin egen kraft och förmåga att komma fram till lösningar. 

Silent Walk

En skogsvandring i tystnad, ensam med sina egna tankar men ändå tillsammans med andra i en grupp. Människan är en biologisk varelse som hör hemma i naturen. I skogen hittar vi sinnesro och lugn, men också ny kraft och kreativitet.

Andning

Varje andetag är liv, nytt syre till kroppens alla funktioner och mer energi i vardagen. Att andas sker automatiskt utan att du behöver tänka på det. Men att bli medveten om din andning gör att du kan använda den till att komma ner i varv eller få mer energi beroende på ditt behov i stunden.

Mindfulness

Mindfulness är medveten närvaro. Att helt vara i nuet, utan tankar på det som varit eller på det som kommer. Det finns olika metoder för att uppnå det och Meditation och pauser är två exempel.