Coaching

Coaching lyfter och stärker individer och medarbetare och bidrar till ett hälsosamt liv och framgångsrika företag.

Coaching ger möjlighet att nysta upp sånt som har rört till sig, att få reflektera, att ta fram målbilder, tydliggöra värderingar och hitta ny riktning väg framåt. När man tillsammans med coachen hittar det som känns viktigt, kommer drivkraften och motivationen och då kan det ge oanade resultat. Det kan handla om karriären, chefsrollen, distansarbete, stress, livsval, familj, relationer, träning, något projekt eller nästan vad som helst. Allt enligt en väl beprövad modell som ger insikter och framgångar utifrån individen och individens situationen. Coachingen genomförs digitalt eller vid fysiska möten.

Coachingsamtal

60 min

Ett kostnadsfritt uppstartssamtal ingår, därefter rekommenderas ytterligare fem gånger.

Kontakta mig