Om YogaFocus

Karin Strand

Min ambition – ditt hållbara liv

Min profil

Som hållbarhetsambassadör verkar jag för människors balans och välmående. Jag vill göra människor, organisationer och företag långsiktig hållbara. Jag erbjuder verktyg och metoder som hjälper människor att hitta inspiration, kreativitet och motivation. Att hitta det som är viktigt på riktigt.

FN har i agenda 2030 satt upp 17 globala mål för världens hållbara utveckling. Min verksamhet har sin grund i mål nummer 3 som är God hälsa och välbefinnande.

Jag står väl förankrad i yogavärlden och i företagsvärlden. Jag vill vara en brygga mellan de två världarna och ge verktyg till ett hållbart arbetsliv och ett hållbart liv.

Jag erbjuder Yoga, Coaching digitalt eller vid fysiska möten, Meditation och Pauser. Jag erbjuder också skräddarsydda Silent walks (tysta vandringar) i skogen.

 
Yogan hittade jag till efter flera år av stress och en kronisk sjukdom. En dag slutade jag bita ihop och kämpa. Jag släppte taget och tänkte att det måste finnas ett annat sätt att leva, ett annat sätt att förhålla sig till allt som vardagen bjuder på. I yogan hittade jag verktyg som ger mig ett mer balanserat och ödmjukt förhållningssätt till livet. Genom min dagliga yogapraktik hittar jag tillbaka till mig själv, känner mig grundad, stark och har lättare att hitta fokus och koncentration. Jag vill hjälpa och vägleda andra att våga släppa taget om alla krav och förväntningar vi tror att vi har på oss och hitta det inre lugnet och kraften. 
 
Då hittade jag ett nytt spår att följa och hittade det jag också vill ägna mig åt, att coacha människor att hitta nya vägar framåt, att hitta sina drivkrafter och följa sina drömmar. Här får jag använda min mångåriga erfarenhet av att följa och coacha människor i stora förändringsprocesser. Som diplomerad coach får jag förtroendet att följa människor på deras spännande resa mot nya mål. Jag upphör aldrig att förundras över den kraft som människor hittar inom sig.

Sivanandayoga

Jag är certifierad yogalärare inom organisationen Sivananda som är en gammal indisk tradition inom hathayoga. Swami Sivananda föddes 1887 och var från början läkare, men började på 1920-talet att leva som yogi. Han inspirerade många lärjungar att leva i yogans tecken och en av dem, Swami Vishnu-Devananda, öppnade senare det första ”Sivananda Yoga Vedanta Center” i västvärlden.  Sivanandayoga har ett holistiskt perspektiv med fem delar som grund; riktig träning (asana), korrekt andning (pranayama), avslappning (savasana), god diet (vegetarisk) och meditation (där positivt tänkande ingår). Varje yogaklass är baserad på tolv positioner, som stimulerar de olika energiområdena (chakra) i kroppen och som avslutning en vägledd avslappning. Sivananda ashrams finns över hela världen och där utbildas Sivananda yogalärare kontinuerligt sen många år tillbaka. 

Kontakta mig