Yoga

Yoga ökar din livskvalitet. Genom kroppsställningar, rörelse, andning och meditation blir kroppen starkare, stressnivån sjunker, fokusförmågan ökar, sömnen förbättras och kreativiteten släpps loss.

Yoga är en trend som växer sig starkare i hela världen. Den tid vi lever i nu kan upplevas som splittrad med många impulser och distraktioner. Hos många finns ett behov av att hitta en mening, att lära sig fokusera på rätt saker, sortera bort sånt som inte är viktigt och väcka kreativiteten. Flera fina delar kan hämtas från yogavärlden och användas utanför yogan för att uppnå just det. Att hitta en brygga mellan yogavärlden och företagsvärlden och använda de verktyg som finns är en väg mot ett hållbart liv, ett hållbart arbetsliv och framgångsrika företag.

Jag håller till i den fina yogasalen på Hudvis (Göran Dyks gata 5 i Linköping). Välkommen in på deras hemsida för mer information om yoga och övrig verksamhet: http://www.hudvis.se

 

Hathayoga

Hathayoga bygger på en flera tusen år gammal filosofi från Indien som nu sprider sig i resten av världen. Ordet hatha består av två delar där ”ha” står för det intensiva och kraftfulla, och ”tha” står för det stillsamma, inåtvända och mjuka. Hathayoga är en av de mest kända formerna av yoga, där man strävar efter att skapa en balans i kroppens olika energisystem för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Metoderna som används är under en klass är olika kroppsställningar (Asanas), andningsövningar (Pranayama), koncentrationsövningar (Mindfulness/Meditation) och avslappning (Savasana). Ordet yoga betyder förening, Hathayoga är en förening mellan kropp, själ och sinne, men också en balans mellan aktivitet och vila.

Yinyoga

Yinyoga är en yogaform som blir alltmer populär och den är ett fint komplement till den mer fysiska hathayogan (och all annan fysiskt utmanande träning). I Yinyoga utförs positionerna liggande eller sittande. Man stannar länge i positionerna, flera minuter, för att kroppen verkligen ska få slappna av och en passiv stretch uppstå då även fascian/bindväven stretchas. Samtidigt tränas medveten närvaro, att stanna upp, att stanna kvar, att lyssna på kroppen och tankarna som kommer.

Yoga

Plats: Hudvis (Göran Dyks Gata 5, Linköping)

HathaYin-yoga, start vecka 35 (28/8), måndagar 17.30-18.45

Hathayoga, start v. 35 (29/8), tisdagar 17.30-18.45

Kontakta mig